مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی - ارزش افرینان کاوه

مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی نوعی از مشاوره است برای کسانی که قصد تاسیس یک کسب و کار را دارند که درباره این بحث می کند که آیا این کسب و کار در این دوره زمانی یا در محل مورد نظر ارزش اقتصادی دارد ، و یا برای کسانی است که قصد واردات یا صادرات کالا که به آنها کمک می نمایید که واردات کالا و یا صادرات کالا باعث ایجاد ارزش افزوده می شود و اگر می شود آیا ارزش افزوده با توجه به هزینه هایی که متحمل می شوید توجیه اقتصادی دارد یا ندارد .

چرا ما مشاوره شما باشیم ؟

ما تیم متخصصی داریم که می توانند موارد زیادی را بررسی کنند.
ما ابزارهای کاملی را برای بررسی داریم
ما تا نتیجه مناسب در کنار شما هستیم .

تیم ارزش آفرینان کاوه در کنار شماست تا بتوانیم با علم به چالش های روبروی خود در مسیر موفقیت در کسب و کار یا واردات و صادرات بهترین نتیجه حاصل شود.

سوالات متداول

چه زمانی برای مشاوره اقدام کنیم

پاسخ

بهترین زمان برای مشاوره بازاریابی زمانی است که هنوز کاری را شروع نکرده ایم ، یعنی هنوز هزینه ای چه وقت و چه پول صرف نکرده ایم  می توانیم بهترین نتیجه را داشته باشیم

آیا می توانیم بدون در نظر گرفتم موارد مشاور اقدام کنیم ؟

پاسخ

بله می توانید ، اما خوب باید این سوال پرسیده شود که آیا واقعا می خواهید موفق شوید یا خیر
اینکه شما مرحله مرحله از پلنی که مشاورتان به شما ارائه می دهید پیش بروید کمک خواهد کرد سختی های راه را تا حدی بدانید و بتوانید به موقع با آنها مقابله کنید .