ردیابی رشدشخصیت،کسب وکار

رشد شخصی و کسب و کار - ارزش افرینان کاوه

ردیابی رشدشخصیت،کسب وکار

ردیابی رشد شخصیت و کسب و کار یک کار تقریبا نو و جدیدی است که در آن یک مشاور با توجه به برنامه شما برای زندگی یا کسب و کار ، تحصیل یا هرچیزی که مدنظرشما است برنامه ای را تنظیم می کند و در تحقق مرحله به مرحله این برنامه شما را دنبال می کند .

این بدان معنی است که مثلا قرار است شما تا اخر هفته یک برنامه یا بخشی از استراتژی خود را باید محقق کنید ، آخر هفته مشاور شما تماس می گیرد و تحقق برنامه را پیگیری می کند ، با این کار شما می دانید که یک شخص ثالث نیز می خواهد شما برنامه خود را مرحله مرحله انجام دهید ، از نظر روانی این موضوع اهمیت بالای دارد .

مزیت های ما در رشد شخصیت و کسب و کار

ما در کار خود تخصص داریم
ما به روش های نوین در ردیابی رشد دسترسی داریم
پیشرفت شما برای ما مهم است چون باعث پیشرفت ما می شود

We react quickly and confidentially to safeguard assets and reputation, resolve matters with minimum disruption to the business and mitigate recurrences by recommending effective controls. Our approaches enable us to efficiently gather facts, analyze the issues.

  • Marketing
  • Consulting
  • Forex

Service Benefits

چرا ردیابی رشد شخصی و کسب و کار

پاسخ

وقتی ما بدانیم که شخصی از غیر از خود ما پیشرفتمان را دنبال می کند و برای او اهمیت دارد که ما پیشرفت کنیم حس خوبی خواهیم داشت و به ما انرژی می دهد تا در این مسیر به موفقیت دست یابیم.

برای ردیابی رشد شخصی و کسب و کار چه اطلاعاتی نیازمند است؟

پاسخ

برای این کار اطلاعات زیر نیازمند است:

۱- کجا هستیم

۲- به کجا می خواهیم برسیم

۳- چرا می خواهیم به هدف خود یابیم

باقی موارد توسط ما و مشاوری که به صورت شخصی کنار شما است با شما در میان گذاشته خواهد شد و می توانید با توجه به مواردی که در میان گذاشته می شود با اطمینان کامل به سمت هدف خود دست یابید.